Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından düzenlenen “Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri” üniversite öğrencilerinin katılabildiği bir yarışmadır.

Yarışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk alanında özgün çevre dostu ürün, uygulama ve proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasıdır. 

Yeşil Nokta Nedir?


“Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sisteme mali bir katkı sağladığı anlamına gelmektedir.

Yarışma Kategorileri

Ambalajda Önleme Uygulamaları

Bu kategoride yapılan başvurularda ambalajın üç temel görevi olan sarma, saklama ve satma yani 3S işlevleri göz önüne alınmalıdır. Buna paralel bir şekilde; Üretiminde daha az kaynak kullanılması (daha az malzeme ve enerji -Reduce), Tekrar kullanılabilme olanağının düşünülmesi (Reuse), Geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması (Recycle/Recover) konularının özellikle göz önüne alınması gerekmektedir. 

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların; Sıfır atık felsefesi doğrultusunda azaltımı, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı amacıyla atık yönetim sisteminin kurulması ve toplama, ayırma ekipman tasarımı (atık kutusu, getirme merkezi, toplama araçları) gibi süreçlerin herhangi bir aşamasına yönelik olarak yapılan fiziki ve/veya dijital çalışmalar değerlendirilecektir. 

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Bu başlık altında; Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, amaçları ve hedefleri, İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı / yapılacağı, ne kadar devam edileceği,
Hedeflere ulaşmak için uygulanan yöntemler, Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı, Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir. 

Yarışma Sekretaryası 

Hülya Ataman
Tel: +90 (216) 428 78 90 Dahili: 147
E-Posta: hulyaataman@cevko.org.tr 

Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri
  • ÇEVKO Vakfı
  • Cenap Şahabettin Sok. No:94 34718 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
  • cevko@cevko.org.tr
  • +90 (216) 428 78 90
    © 2022 ÇEVKO Vakfı SDV

    This page was designed with Mobirise templates