Ambalaj Eko-tasarımı

Her türlü hammadde, enerji ve doğal kaynağın azaldığı ve döngüsel ekonominin değer kazandığı günümüzde verimli kaynak kullanımı önemli hale gelmiştir. Ambalaj üretiminde; hammadde, enerji, su, depolama, lojistik vb. kaynakların azaltımı, geri dönüştürülmüş madde ve malzeme kullanımı, ambalajın yeniden kullanımı, depozito gibi yöntemlerle fazla ambalaj kullanımının önlenmesi ile toplumsal, çevresel ve ekonomik yönde birçok yarar sağlanmaktadır.
Bu kategoride yapılacak başvurularda aşağıdaki parametrelere uygunluk aranır:
• Ambalajın temel görevlerine uygunluk göz önüne alınmalıdır.
• Üretiminde daha az kaynak kullanılması (daha az malzeme ve daha az enerji -Reduce), küçültülmüş ambalaj, ürün-ambalaj oranının azaltılması, hacmin azaltılması, verimli enerji kullanımı.
• Tekrar kullanılabilme olanağı (Reuse).
• Geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması (Recycle/Recover). Daha az atık çıkaracak şekilde tasarlanması.
• Tüm yaşam döngüsü boyunca nakliyenin optimizasyonu, şekli taşımaya en uygun hale getirilmesi, palet ve nakliyeye uygun tasarımlar. 

Kategorinin Değerlendirme Kriterleri

Ambalajın özgün ve ilgi çekici olması, ambalajın var olan benzerleri arasında tasarımı, malzemesi, kaynak kullanımı, üretim modeli ile anlamlı bir fark yaratması

20 Puan

Ambalajda yapılan önleme uygulamaları, ürünün kullanımı sonrasında ambalajın geri dönüşümü/geri kazanımı, tüketiciye bununla ilgili verdiği mesaj (ambalajın 3R işlevlerini karşılaması esastır)

40 Puan

Ambalajlanan ürüne uygun malzeme seçimi, ambalaj tasarımının üretim açısından kolaylığı ve uygunluğu, dayanıklı olması, içerdiği ürünün korunması, tedarikçiden, üreticiye ve oradan satış noktalarına nakledilebilmesi ve depolanabilmesi, nihai satış noktalarında sergilenmeye uygun olması

20 Puan

Ambalajın üretim ile ilgili var olan standart ve kanunlara uygunluğu, ambalajda ürün hakkında bilgilendirme sağlayabilecek alanın ayrılması (ihtiyaç halinde bilgilendirme yapılabilecek alan sunulabiliyor mu?) 

20 Puan

ÇEVKO Vakfı
  • Cenap Şahabettin Sok. No:94 34718 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
  • cevko@cevko.org.tr
  • +90 (216) 428 78 90
    © 2022 ÇEVKO Vakfı SDV

    Landing Page Builder