Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sanayi faaliyetleri, nüfus artışı, tüketim alışkanlıklarımızdaki değişim sonucunda ortaya çıkan atıklar, atık yönetimini günümüzün en önemli konularından biri haline getirmiştir. Mevzuatta sürekli yapılan güncellemeler, geri kazanım konusunda yaşanan teknik gelişmeler, atık yönetiminde kullanılan yöntem ve araçların sürekli geliştirilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların;

Sıfır atık felsefesi doğrultusunda azaltımı, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı amacıyla atık yönetim sisteminin kurulması ve toplama, ayırma ekipman tasarımı (atık kutusu, getirme merkezi, toplama araçları) gibi süreçlerin herhangi bir aşamasına yönelik olarak yapılan fiziki ve/veya dijital çalışmalar değerlendirilecektir. 

Kategorinin Değerlendirme Kriterleri

Mevzuatta tariflenen gereklilikleri karşılaması, (Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği gibi)

10 Puan

Mevcut uygulamalar/projeler ile karşılaştırıldığında yenilik/inovasyon içermesi

20 Puan

Mevcut ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümüne yönelik katkı sağlaması

30 Puan

Uygulama süreçlerinde çevreye optimum fayda sağlayacak yöntem, malzeme ve teknolojilerin tercih edilmesi (örneğin; toplama araçlarının elektrikli olması, atık toplanması ile ilgili optimum rota oluşturulması gibi)

20 Puan

Oluşturulacak atık toplama sisteminin; kentsel tasarım, teknoloji ve ekonomi ilkeleri açısından uygulanabilir olması. 

20 Puan

ÇEVKO Vakfı
  • Cenap Şahabettin Sok. No:94 34718 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
  • cevko@cevko.org.tr
  • +90 (216) 428 78 90
    © 2022 ÇEVKO Vakfı SDV

    Mobirise