Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Çevresel, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamaları toplum nezdinde gün geçtikçe değer kazanmakta ve takdir görmektedir. Bu kategoriye; tamamlanmış, hali hazırda devam eden veya uygulanması planlanan projeler başvuruda bulunabilir.

Bu başlık altında;

Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, amaçları ve hedefleri,
İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı / yapılacağı, ne kadar devam edileceği,
Hedeflere ulaşmak için uygulanan yöntemler,
Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı,
Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Kategorinin Değerlendirme Kriterleri

Projenin mevcut ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözümüne yönelik katkı sağlaması

30 Puan

Projenin devam ettirilebilir ve geliştirilebilir olması

20 Puan

Uygulama süreçlerinde çevreye optimum fayda sağlayacak yöntem, malzeme ve teknolojilerin tercih edilmesi

10 Puan

Evrensel değerlere uygunluk

10 Puan

Proje çıktılarının raporlanabilir olması, yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik faydalar, etkiler

30 Puan

ÇEVKO Vakfı
  • Cenap Şahabettin Sok. No:94 34718 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
  • cevko@cevko.org.tr
  • +90 (216) 428 78 90
    © 2022 ÇEVKO Vakfı SDV

    WYSIWYG HTML Editor