Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından
düzenlenen “Yeşil Nokta Öğrenci Ödülleri” üniversite öğrencilerinin
katılabildiği bir yarışmadır.

Yarışmanın amacı üniversite öğrencilerinin ambalaj tasarımı, atık yönetimi
ve sosyal sorumluluk alanında özgün çevre dostu ürün, uygulama ve proje
geliştirmelerinin teşvik edilmesi, üniversite-sanayi iş birliğinin sağlanmasıdır. 

Yarışma Kategorileri

Ambalaj
Eko-tasarımı


Bu kategoride yapılacak başvurularda, ambalajın temel görevlerine uygunluk, üretiminde daha az kaynak kullanılması, küçültülmüş ambalaj, ürün-ambalaj oranının azaltılması, hacmin azaltılması, verimli enerji kullanımı, tekrar kullanılabilme olanağı, geri dönüşüm/geri kazanım olanağının bulunması, daha az atık çıkaracak şekilde tasarlanması, nakliyenin optimizasyonu, taşımaya, palet ve nakliyeye uygunluk parametrelerine uygunluk değerlendirilecektir.

Atık Yönetim Sistemi ve Uygulamaları

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların; Sıfır atık felsefesi doğrultusunda azaltımı, kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı amacıyla atık yönetim sisteminin kurulması ve toplama, ayırma ekipman tasarımı (atık kutusu, getirme merkezi, toplama araçları) gibi süreçlerin herhangi bir aşamasına yönelik olarak yapılan fiziki ve/veya dijital çalışmalar değerlendirilecektir. 

Çevre Konulu Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Bu başlık altında; Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, amaçları ve hedefleri, İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı / yapılacağı, ne kadar devam edileceği,
Hedeflere ulaşmak için uygulanan yöntemler, Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı, Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir. 

Yeşil Nokta Nedir?


“Yeşil Nokta” işareti, o ambalajlı ürünü piyasaya süren ekonomik işletmenin ambalaj atıklarının geri kazanımı ile ilgili yasal yükümlülüklerini yerine getirdiği ve sisteme mali bir katkı sağladığı anlamına gelmektedir.

Yarışma Sekreteryası

Merve Gümülcine Kar

Kurumsal İletişim ve Eğitim Sorumlusu

ÇEVKO Vakfı
  • Cenap Şahabettin Sok. No:94 34718 Koşuyolu Kadıköy / İSTANBUL
  • cevko@cevko.org.tr
  • +90 (216) 428 78 90
    © 2022 ÇEVKO Vakfı SDV

    Landing Page Software